MindManager

MindManager中文官网 > 搜索 > MindManager Reader

教程分类

微信公众号

欢迎加入 MindManager 产品的大家庭,立即扫码关注,获取更多软件动态和资源福利。

"MindManager Reader"
搜索结果:

  • 详解MindManager 2016企业版中新增的MindManager Reader

    新版本的MindManager 2016企业版新增了MindManager Reader功能,有了该功能,便可与不是MindManager用户的同事共享导图,收件人在MindManager Reader应用程序中打开导图,可以查看(不能编辑)导图和流程图—包括附加的文档、超链接、图像和标签。